• Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny

Po:  8-12 a 13-17 hod.

St:   8-12 a 13-17 hod.

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 

Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 728 615 196

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100


Myslivci Jehnice:
734 383 440

604 937 452


Ohlašovna požárů

hasiči Jehnice
723 684 976

https://www.krizport.cz

Státní správa MČ-Brno Královo pole

Městská část Brno-Královo pole vykonává státní správu pro městskou část Brno-Jehnice na úseku:

 

1.Bydlení

-         zák. č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

-         zák. č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů

-         § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

-         zák. č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění pozdějších předpisů

 

2. Sociální péče

Více informací o sociální péčí zde.


-         § 80, § 102 zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

-         § 19 písm. a čl. 5, § 32 odst. 1 písm. b-d, odst. 2 písm. a-c, § 33 písm. a, b, § 37 odst. 1 písm. a-d, odst. 2 písm. a-c, § 38 písm. a, b, § 40 písm. a, b, § 40a písm. a, b, zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

-         §§ 10-17, § 19 odst. 5, §§ 28-34, §§ 36, 37, §§ 51, 52, §§ 54-57, § 59, § 62 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

-         § 2 odst. 1, 2, § 4 odst. 1-3, § 5, § 8a odst. 1, 2 zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,

-         §§ 27, 28, § 32 odst. 1-4. § 33 odst. 1-9, §§ 38-40, § 41 odst. 1-3, § 42 odst. 4, 5, § 43 , § 46, § 48, § 51 odst. 1-3 vyhl. Č. 182/1991 Sb., MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

-         § 76a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         § 59 odst. 2 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

-         § 28 odst. 1 písm. b-g zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

3. Civilní ochrany

-         § 15 odst. 2 písm. d zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému


4. Vnitřních věcí

 

a)      rozhodování o přestupcích v I. Stupni správního řízení

b)      vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

-         zák. č. 200/1990 Sb.., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-         § 2 nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

 

5. Živností ohlašov. volných

-         § 1 zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů


6. Životního prostředí

-         § 27, § 39 odst. 5 zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

-         § 5 odst. 2 písm. b-f zák. č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů

-         § 8, § 46, § 63, § 87 odst. 1 písm. h, odst. 2 písm. e, odst. 3 písm. d, e zák. č. 114/1992 Sb., o  ochraně přírod a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

-         § 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

-         § 28 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.


7. Zemědělství, ochrany zemědělského půdního fondu, veterinární a rostlinolékařské péče

-         § 42 odst. 1 písm. b, § 46 písm. a zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

-         § 30 odst. 1 písm. a, b, § 30 odst. 7, § 31 odst. 4, § 43 zák. č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů

-         § 35 odst. 1 písm. a-e zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

-         § 12a zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů

-         § 13 zák. č. 89/1995 Sb.., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

 

8. Lesního hospodářství myslivosti a rybářství

-         § 53 odst. 1-3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

-         § 35 odst. 1 zák. č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

-         § 11, § 13 zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství a vyhl. Č. 103/1963 Sb., kterou se provádí tento zákon, ve znění pozdějších předpisů,

-         § 35 odst. 1 písm. c, f zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

9. Dopravy a silničního hospodářství

-         zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


10. Zdravotnictví

-         § 12 odst. 2 vyhlášky MZ ČR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví

-         § 12 zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů

-         §§ 29, 30 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

11. Vodního hospodářství

-         § 3 zák. č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

 

12. Pečovatelské služby

-         § 49 odst. 1-4, § 59 odst. 1-4, § 60 vyhl. Č. 182/1991 Sb., MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Knihovna

Knihovna je otevřena každé úterý 13:00 - 18:00.