• Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny
Po: 7.00 - 16.30
St: 7.00 - 16.30

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 


Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 602 549 426

 

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100

Bankovní spojení:
Komerční banka

Ohlašovna požárů
hasiči Jehnice
723 684 976

https://www.krizport.cz

Povinné informace dle z. 106/1999 Sb.

Žádost o informaci dle z.106/1999 Sb.

Jak zažádat 
Úřad městské části Brno-Jehnice je podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

Informace se poskytují jejich zveřejněním nebo na základě žádosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická nebo právnická osoba.

Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla doručena.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně:

  • Telefonicky - u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání a žádost se odloží (nevyřídí)
  • Ústně - osobně
  • Písemně na adresu - písemně na adresu Úřad městské části Brno-Jehnice, Nám. 3. května 5, 621 00 Brno (rozumí se též elektronicky: info@brno-jehnice.cz)

Pokud žadatel o informace (žádající telefonicky nebo osobně) nebude spokojen s rozsahem a kvalitou poskytnuté informace, je potřeba podat žádost písemně.

U písemného podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí (přesná adresa příjemce a odesílatele). Pokud tyto údaje písemná žádost neobsahuje, žádost se odloží.

Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají: utajovaných skutečností, obchodního tajemství, důvěrnosti majetkových poměrů, duševního vlastnictví.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí u: informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům, informace dosud nerozhodnuté.

Znění zákona
zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (odkaz na http://portal.gov.cz)

Datum vložení: 5. února 2019
Autor: MC Brno-Jehnice
Lékař

MUDr. Dagmar Mrázková

praktická lékařka

Ordinační hodiny:
každé útery 10:00 - 11:30

Telefon:
+420 541 228 861

E-mail:
dagmrazkova@volny.cz 
 

Knihovna

Knihovna je otevřena každé úterý 13:00 - 18:00.