• Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny
Po: 7.00 - 16.30
St: 7.00 - 16.30

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 


Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 602 549 426

 

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100

Bankovní spojení:
Komerční banka

Ohlašovna požárů
hasiči Jehnice
723 684 976

https://www.krizport.cz

Povinné informace dle z. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle

zák. č. 106/1999 Sb.

 

A) Kopírování – černobíle

Formát A4 jednostranný………………………………………….… 2 Kč/ks

                  oboustranný…………………………………….………. 4 Kč/ks

Formát A3 jednostranný……………………………………….…… 5 Kč/ks

                  oboustranný……………………..…………….……….   10 Kč/ks

B) Kopírování – barevně

Formát A4 jednostranný………………………………….………… 10 Kč/ks

                  oboustranný…..…………………………………………. 20 Kč/ks

Formát A3 jednostranný……………………………………..…...… NELZE na ÚMČ

                  oboustranný ……..………………..………..................... NELZE na ÚMČ

C) Tisk na tiskárnách – černobíle

Tiskárna laserová, formát A4 jednostranný………………….………2 Kč/ks

                                               oboustranný……………………….…. 4 Kč/ks

D) Tisk na tiskárnách – barevně

Formát A4 jednostranný……………………………………………. 10 Kč/ks

                  oboustranný………………………………………..……. 20 Kč/ks

Formát A3 jednostranný ……………………………………….…… NELZE na ÚMČ

                  oboustranný ………………………………………..…… NELZE na ÚMČ

E) Kopírování na datové nosiče

CD…………………………………………………………………… 20 Kč/1 ks

Vlastní datové médium (USB disk) ………………………………… 15 Kč/1 ks

F) Skenování

Formát A4 …………………………………………………………… 7 Kč/ks

Formát A3 …………………………………………………………… 10 Kč/ks

G) Ostatní náklady

Náklady na odesílání informací žadateli (poštovné)…….. dle platných tarifů České pošty

H) Fax (pouze ČR, mimo území ČR nelze poskytnout)

Formát A4 ………………………………………………….…….... 20 Kč

J) Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Sazba za každou i započatou hodinu vyhledávání úředníkem ……… 210 Kč/hod.

 

K) Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou městská část Brno - Jehnice za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. K této částce bude připočtena sazba ve výši 210,-Kč/hod za každou i započatou hodinu potřebnou na zajištění fotokopií.

 

Tento sazebník s výjimkou sazby pod písmenem J) se vztahuje na všechny výše

vyjmenované služby, poskytované úředníky nad rámec uvedeného zákona.

 

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

Platnost od: 12.12.2019


Datum vložení: 5. února 2019
Autor: MC Brno-Jehnice
Lékař

MUDr. Dagmar Mrázková

praktická lékařka

Ordinační hodiny:
každé útery 10:00 - 11:30

Telefon:
+420 541 228 861

E-mail:
dagmrazkova@volny.cz 
 

Knihovna

Knihovna je otevřena každé úterý 13:00 - 18:00.