• Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny
Po: 7.00 - 16.30
St: 7.00 - 16.30

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 


Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 602 549 426

 

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100

Bankovní spojení:
Komerční banka

Ohlašovna požárů
hasiči Jehnice
723 684 976

Aktuality

Změna územního plánu města Brna

Vážení spoluobčané, na webových stránkách města Brna je možno shlédnout návrh pořizovaných změn ÚP v městské části Brno - Jehnice. Jedná se o změnu B36/07-II. Zástavba naproti škole. Zpracovatel ve svém návrhu zapracoval požadavky městské části na dostatek volných zelených ploch uprostřed nového obytného souboru (zelené plochy budou dvojnásobné velikosti než je stávající park na náměstí 3. Května) využitelných pro rekreační účely, dětská hřiště apod. Rovněž na plochách naproti škole je navrženo nové parkoviště pro cca 24-30 osobních automobilů pro veřejnost. V současné době probíhá připomínkové řízení dotčených orgánů a organizací. Po jejich zapracování do tohoto návrhu dojde poté k veřejnému projednání připomínek (cca na podzim 2019).

Odkaz viz. níže

Václav Šicha - starosta

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmeny-k-samostatnemu-projednani/navrh/navrh-b36-07-ii/navrh/


Datum vložení: 21. března 2019
Autor: MC Brno-Jehnice
Lékař

MUDr. Dagmar Mrázková

praktická lékařka

Ordinační hodiny:
každé útery 10:00 - 11:30

Telefon:
+420 541 228 861

E-mail:
dagmrazkova@volny.cz 
 

Knihovna

Knihovna je otevřena každé pondělí 13:00 - 18:00.