• Obrázek 1
 • Obrázek 2
 • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny
Po: 7.00 - 16.30
St: 7.00 - 16.30

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 

Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 728 615 196

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100

Bankovní spojení:
Komerční banka

Ohlašovna požárů
hasiči Jehnice
723 684 976

https://www.krizport.cz

Aktuality

ZAČAL SE NÁM TU ROZMÁHAT TAKOVÝ NEŠVAR

Začal se nám tu rozmáhat takový nešvar.

Někteří občané si pravděpodobně myslí, že obecní pozemek patří všem a že si na něm tedy můžou dělat co chtějí. Opravdu nelze na pozemcích města stavět a umisťovat cokoliv, kdekoliv a kýmkoliv bez vyjádření příslušných nadřízených orgánů a majitele těchto pozemků. A to hned z několika důvodu. Bezpečnosti, nezodpovědnosti, porušení majetkových práv. Ani schválený městský mobiliář se nesmí umístit bez vědomí a vyjádření městské části. Zcela určitě to není bezdůvodná, buzerace“, ani koš na odpadky nebo dopravní značka nemůže být kdekoliv. Z umístěného prvku, i když jen lavičky nebo houpačky může dítě spadnou a ublížit si. Na dětské houpačky dokonce existují speciální bezpečnostní normy, které je nutno při realizaci houpačky umístěné na veřejném prostoru a využívané veřejností bezpodmínečně dodržet, kontrolovat a vyžadovat. Při osazování jakéhokoliv třeba i schváleného mobiliáře v místě inženýrských sítí může dojít k jejich, třeba i nechtěnému poškození. Existují ochranná pásma, a to v místech o kterých si toho aktivista ani nemusí být vědom. Na většině míst po krajích cest vedou inženýrské sítě a rozvody s ochrannými pásmy vzhledem k plánované údržbě. Jakýkoliv projekt nápad nebo invence občanů je nutno prověřit na příslušných orgánech. At už byl záměr kohokoliv, kdo realizuje lavičky a houpačky, popř. cokoliv jiného na pozemcích města, nejen v katastru Městské části Jehnice, musí přeci zachovat určitý zákonný postup. Žádný z majitelů pozemků, a jsem přesvědčen, že ani z realizátorů těchto, partyzánských akcí“ by bez vlastního vyjádření s osazením např. městských kontejnerů na vlastním pozemku nesouhlasil. K prosazení třeba i dobrého nápadu je vždy třeba zachovat zákonný postup nutný při prosazování veřejných zájmů.

 • Záměr
 • Seznámení pověřeného pracovníka úřadu městské části se záměrem
 • Prověření možnosti realizace s nadřízenými orgány
 • Seznámení a souhlas zastupitelstva
 • Zpracování případné studie
 • Studie projednána s veřejností
 • Zajištění financování
 • Případná projektová dokumentace
 • Objednání prvku a výběr realizátora
 • Vlastní realizace

Většinu těchto bodů je, při správě cizího majetku, pověřeným, zvoleným a zodpovědným správcem nutno dodržet. Samozřejmě jde o rozsah záměru, ale kupříkladu osazení odpadkových košů na psí exkrementy, které nyní byly v Jehnicích realizovány, je dobrým příkladem, jak řešit záměry třeba i malého rozsahu. Starosta městské části zve opakovaně veřejnost k projednání jakéhokoliv nápadu či záměru, není tedy žádný důvod domnívat se, že by jakýkoliv dobrý a realizovatelný nápad byl zamítnut.

(Některé podněty a záměry realizovat opravdu nelze, ať už z důvodu finančního nebo praktického. Realizaci, několika občany, navržená mlatová cesta K Rakovci, opravdu nelze zajistit. Pomineme-li finanční nákladovost přesahující možnosti Městské části Jehnice, tak i praktické proveditelností. Vzhledem k svahovitosti a rekreačního pohybu jezdeckých koní z blízkého Ořešína. Docházelo by k jejímu rychlému znehodnocení a následně i ztrátou primární funkce pochůzní cesty jako takové)

Je dobré si tedy uvědomit, že by produkty podobné aktivity mohly být okamžitě odstraněny a až po projednání v zastupitelstvu a schválení příslušnými nadřízenými organy případně i nahrazeny prvky schváleného mobiliáře s výrobcem zaručenou bezpečností.

Opravdu je škoda, že tak pěkný záměr jako, Lavičky v Jehnicích“ byl realizován tak špatnou procesní cestou.

Karel Fiedler - techniký pracovník


Obrázky ke článku:

obrázekobrázekobrázekobrázek
Datum vložení: 7. května 2021
Autor: Mgr., Ing. Karel Fiedler
Lékař

MUDr. Dagmar Mrázková

praktická lékařka

Ordinační hodiny:
každé útery 10:00 - 11:30

Telefon:
+420 541 228 861

E-mail:
dagmrazkova@volny.cz 
 

Knihovna

Knihovna je otevřena každé úterý 13:00 - 18:00.