• Obrázek 1
  • Obrázek 2
  • Obrázek 3

Úřad městské části
Brno–Jehnice

Nám. 3. května 5

Úřední hodiny

Po:  8-12 a 13-17 hod.

St:   8-12 a 13-17 hod.

Telefon:
+420 541 237 425

E-mail:
info@brno-jehnice.cz 

Stavební úřad:
email: stavebni@brno-jehnice.cz
tel: +420 728 615 196

ID datové schránky:  
76nbyg4

Číslo účtu:
19-19225621/0100


Myslivci Jehnice:
734 383 440

604 937 452


Ohlašovna požárů

hasiči Jehnice
723 684 976

https://www.krizport.cz

Aktuality

Aktuální informace k revitalizaci pozemku p.č. 519/1 k.ú. Jehnice (1)

Revitalizace pozemku p.č. 519/1 k. ú. Jehnice

V návaznosti na v minulosti již před jednávané parkové úpravy v horní části ul. Plástky (při levé straně komunikace) se souběžně začíná zpracovávat návrh rekultivace a sanace černé skládky na pozemku p. č. 519/1 a možnosti jejího napojení na tento nově projednávaný budoucí park v horní části ul. Plástky (žlutě vyznačeno v přilehlém situačním plánku).

Součástí tento sanace by měl být zpracován dendrologický posudek na jehož základě proběhne rekultivace zeleně tohoto souboru pozemku přiléhajících k této parcele o výměře cca 3.300 m2.

Jako městská část navrhujeme využití této lokality pro umístění dětského hřiště s prolézačkami, lanového centra, lezecké stěny, laviček, krytého pískoviště apod…....

V přímém napojení na tuto relaxační a odpočinkovou zónu, na přilehlých polních cestách v majetku města Brna rovněž navrhujeme, outdoorovou přírodní trasu s nezpevněným povrchem pro rekreační běžce, kočárky a dětská kola (zeleně vyznačeno v situačním plánku).

Další naše představa je, že podél této trasy na části pozemku by mohla být vysázena morušová alej v délce cca 250bm (vyznačeno červenými křížky v situačním plánku). Umístěna by mohla být při hranici obecní účelové komunikaci (polní cestě) na parcele č. 1088. Vzhledem k šíři tohoto pozemku bude bez problémů zachován i průjezd a průchod pro chatovou oblast v jeho spodní části. Horní část morušové aleje, může být doplněná turistickým odpočívadlem v nejvyšším místě této trasy s opravdu pěknou vyhlídkou do krajiny směrem na Jehnice a Ivanovice. Následně lze pokračovat po obecní nezpevněné polní komunikaci, směrem buď zpět k ul. Plástky, popř. na druhou stranu směrem k Lelekovicím. Bude to tedy uzavřený přírodní okruh po obecních pozemcích, navíc téměř po výškové vrstevnici. Tuto skutečnost jistě uvítají jak maminky s kočárky, tak i široká veřejnost včetně starších spoluobčanů a pejskařů.

V úvahu přichází i případná možnost zapojení široké veřejnosti při sázení zamyšlené stromové aleje, a to s následnou možností jmenné adopce jednotlivých stromů, ale není to podmínkou. Z úrovně města je předpoklad dvouleté údržby od doby vysazení stromů, je to tedy jen možnost, jak se jako spoluobčané můžeme zapojit do, tak bohulibé činnosti jako je sazení výrazného krajinného přírodního prvku. Sazení aleje moruší lze tedy pojednat i jako společnou a společenskou akci.

Tolik tedy o naší představě a návrzích pro zlepšení života nejen obyvatel Jehnic. Dle našeho názoru by zde mohla vzniknout opravdu pěkná část Jehnic s možní využití rekreačního a relaxačního využití veřejnosti, zejména Jehnických děti a jejich rodičů.

V současné době je již lokalita vyznačena v terénu. Jednáme s Odborem životního prostředí ohledně financování a připravujeme zpracování studie možností dané lokality. S touto studii bude veřejnost včas seznámena, pro možnost se vyjádřit, případně zapojit do konečného a konkrétního funkčního vzhledu celkového záměru.

 

 

Karel Fiedler - technický pracovník

příloha: umístění relaxační plochy


Soubory ke článku:

Relaxační zóna-umístění (481 kB)

Datum vložení: 22. dubna 2021
Autor: Mgr., Ing. Karel Fiedler
Knihovna

Knihovna je otevřena každé úterý 13:00 - 18:00.